WARSTWA ŚRODOWISKA APLIKACJI INTERNETOWEJ

Powyższa dyskusja przeszła do czwartej warstwy na rysunku 1.26, która dotyczy rozwoju aplikacji w e-biznesie, które naprawdę wyróżniają go jako „on-line”. We wcześniejszych rozdziałach odnosiliśmy się do różnych elementów oprogramowania niezbędnych do podstawowych aplikacji detalicznych eCommerce: HTTP, HTML, aktywne strony, aktywne X, Java i tak dalej. Są one również wymagane w przypadku aplikacji wewnątrz- i wewnątrz-biznesowych, ale przy znacznie większej potrzebie bardziej złożonej interakcji między klientem a serwerem, na przykład: przetwarzanie transakcji, elektroniczna wymiana danych standardowych faktur, zlecenia typu call-off itp. Te aplikacje muszą również działać w trybie bardzo rozproszonym w tak zwanych architekturach n-warstwowych (tj. obejmujących kilka serwerów aplikacji) o wysokim stopniu niejednorodności sprzętu. Jak pokazuje rysunek 1.26, chcielibyśmy, aby aplikacje działały spójnie w środowiskach, które wykorzystują wiele systemów operacyjnych hosta, które mogą uruchamiać różne oprogramowanie pośredniczące i korzystać z różnych baz danych. Możliwe jest tworzenie aplikacji w wielu językach programowania, aby działały na przykład w oprogramowaniu pośredniczącym CORBA, i podobnie do pisania programów zapytań do baz danych, aby uzyskać dostęp do baz danych ORACLE SQL, IBM DB2 itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *