ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – KILKA UWAG KOŃCOWYCH

Zwiększona dostępność komunikacji elektronicznej wewnątrz i w organizacji oraz między nią a jej partnerami, dostawcami i klientami z pewnością doprowadziła do zalewu nieustrukturyzowanych wiadomości, które nie poddały się tradycyjnym zasadom zarządzania danymi korporacyjnymi i warto zwrócić uwagę na metody zarządzania tą powodzią. Jedna wiadomość jest jasna i musimy zgodzić się z komentarzem IBM, że „relacyjne bazy danych nie są zaprojektowane z myślą o stale rosnących wymaganiach zarządzania wiedzą”. Ale co to jest? Problem, pamiętajmy, nie polega na przechowywaniu danych, ale na dostarczeniu nam z powrotem wybranych ich części, z dobrą precyzją i odtworzeniem oraz z dobrym wyobrażeniem o granicach ich działania. Musimy być w stanie zintegrować różne dane wejściowe do organizacji oraz integrację różnych systemów przechowujących te dane. Ale ta integracja nie jest pozbawiona problemów. Wiąże się to z wysoką ceną próby radzenia sobie z niejednorodnością na wszystkich poziomach, od wtyczki i gniazda po głęboką semantykę modelu informacyjnego. Tradycyjne relacyjne bazy danych mają przynajmniej zaletę konsensusu co do modelu danych, zwykle pewnego rodzaju kontroli jakości danych i dobrze zdefiniowanego interfejsu zapytań, na przykład SQL, który przeprowadza wyszukiwanie informacji zgodnie z ogólnie rozumianymi zasadami przez użytkowników. Alternatywy, jakaś forma metainformacji lub podejście do zrozumienia maszyny wyższej warstwy nie są jeszcze sprawdzone. Widzieliśmy wiele z nich w powyższych sekcjach i wszystkie odniosły sukcesy. Musimy jednak być ostrożni; duża część reklam otaczających rozwiązania tego problemu przez sztuczną inteligencję jest, mówiąc uprzejmie, myląca. Tak, istnieją działające przykłady inteligentnego oprogramowania, które potrafi wykrywać listy reklamacyjne; istnieją nawet systemy, które zapewniają dość dokładne przyjmowanie zamówień za pomocą rozpoznawania mowy. Ale wszystkie one działają w dość ograniczonych środowiskach, na wybranych i zwykle dość wąskich zestawach danych. „Inteligencja” stojąca za udanymi systemami jest bardzo szczątkowa. Trzeba powiedzieć, że istnieje poważny, prawie całkowity brak teorii lub algorytmu, które można opisać jako wykazujące prawdziwe zrozumienie przez maszynę złożonych danych. Osiągnięcie produktu sztucznej inteligencji powinno być oceniane wyłącznie na podstawie jego ciągłej wydajności i wartości na własnym zbiorze danych przez pewien okres, a nie na podstawie twierdzeń dotyczących jego IQ. Powinien być traktowany jak ludzki analityk, a jego wyniki są bezpośrednio porównywane z wynikami ludzkich konkurentów i odpowiednio nagradzane. W krótkim okresie być może bardziej skromne podejście może przynieść bardziej użyteczne wyniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *