Zasady handlu elektronicznego

Największym profilem działalności w biznesie elektronicznym jest bez wątpienia ta część, która dotyczy sprzedaży rzeczy ogółowi społeczeństwa. Niekiedy czynność ta jest całkowicie utożsamiana z pojęciem handlu elektronicznego, który często z kolei oznacza „sprzedaż rzeczy w sieci”. Z drugiej strony handel elektroniczny można rozszerzyć, aby objąć cały łańcuch dostaw, powodując w ten sposób zamieszanie z e-biznesem. Dlatego w tej książce wolimy używać terminu sprzedaż elektroniczna, aby opisać te procesy, które są niezbędne, aby umożliwić komuś oglądanie, wybieranie i kupowanie towarów na odległość, czy to przez Internet, telefon, telewizję interaktywną, czy inne media elektroniczne. Ponownie przyjmujemy, że ten termin również nie jest w pełni trafny, ponieważ wiele z tego, co powiemy, dotyczy transakcji między przedsiębiorstwami, a także transakcji z klientami końcowymi, ale nacisk zostanie położony na elektroniczne dostarczanie zakupów przez kilka kanałów. Chociaż nie obejmuje wszystkich aspektów biznesu elektronicznego, handel elektroniczny stanowi dobre wprowadzenie do wielu niezbędnych elementów biznesu elektronicznego jako całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *